среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie plotki PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku wypadków.

Projekotwanie ploty z PCV na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Balaski plastykowe na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w pobliżu dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji i planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plot z plastyku na plot i bramę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane sztachety plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy projektowane plotki plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий